W drodze do Rzeczpospolitej Samorządnej zatrzymano się w ćwierć drogi, tak blisko punktu wyjścia, że dziś łatwo ten proces cofnąć.

Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska

Społeczeństwo jest tym bardziej demokratyczne, im silniej dąży do decentralizacji władzy, do przeniesienia jej jak najdalej w dół, aż do poziomu, z którego może być ona rozumiana i kontrolowana przez obywateli.

Sabino S. Aquaviva

AUTONOMIA TO NORMALNOŚĆ

Autonomia regionalna to zwyczajna forma samorządności w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Dziś nie przyznaje się jej już w drodze wyjątku, a na zasadzie powszechności.

AUTONOMIA TWORZY DOBROBYT

Autonomie regionalne kreują bogactwo demokracji zachodnich. Jedynie Polska i Francja wolą je skupiać w swoich stolicach.

AUTONOMIA TO ROZWÓJ

Dzięki autonomii władze regionalne mogą aktywnie wspierać gospodarkę przez inwestycje w mocne strony danego regionu, a nie w te, które wskazuje centralna.

AUTONOMIA TO NIŻSZE PODATKI

Dzięki autonomii istnieje szansa na realne obniżenie tych podatków, które pozostają w gestii regionów.

AUTONOMIA TO GOSPODARNOŚĆ

Autonomia pozwala na odpowiedzialne gospodarzenie regionem oraz większą przejrzystość w wydawaniu publicznych pieniędzy.

AUTONOMIA TO WSPÓŁPRACA

Dzięki autonomii region może skuteczniej współpracować z innymi regionami w Polsce i w zjednoczonej Europie

Wesprzyj Marsz Autonomii!

Wesprzyj naszą inicjatywę. Każda kwota się liczy.
14 1750 0012 0000 0000 2707 7013
Ruch Autonomii Śląska
ul. ks. Norberta Bończyka 9/4
40-209 Katowice

Marsz Autonomii 2015 fot. DronEye.pl

Opublikowany przez Ruch Autonomii Śląska na 11 Lipiyń 2015